Rejestr

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY
FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAWŁA TANAJNO, 02-640 WARSZAWA, ul. .j.p. woronicza 78/195

Data wpłaty Imię Nazwisko Miasto Kwota zlecenia Waluta
26.06.2020 JACEK HOŁUBOWSKI GDAŃSK 39 000,00 PLN
26.06.2020 JANINA TANAJNO WARSZAWA 39 000,00 PLN